Uniform Rules for Documentary Credits UCP 600 Swedish English

No. E600SWE

ISBN : 978-91-976621-0-9

Uniform Rules for Documentary Credits - ICC:s Rembursregler UCP 600

Bilingual Swe/Eng

ICC:s UCP 600 är regler som styr hantering och användning av remburser över hela världen. För banker, företagare, advokater, transportörer, akademiker och alla andra som jobbar med dem, utgör dessa regler grunden för användningen.

Den första UCP gavs ut 1933. Reglerna har sedan dess uppdaterats kontinuerligt för att följa handelsutvecklingen. Idag används UCP 600 dagligen världen över för att understödja trade finance-transaktioner och ge vägledning i hanteringen av remburser.

Böckerna finns tillgängliga i fysisk form hos Jure Bokhandel.

https://www.jure.se/ns/listSerie.asp?uid=303

Code ISBN : 978-91-976621-0-9
Number of pages : 106
Language : Bilingual Swedish English

INNEHÅLL

UCP 600

Art

Sida

Foreword

Introduction 

Reglernas tillämplighet 1

Definitioner 2

Tolkningar 3

Remburs kontra avtal 4

Dokument kontra varor, tjänster eller prestationer 5

Tillgänglighet, giltighetstid och plats för presentation 6

Öppnande banks åtagande 7

Bekräftande banks åtagande 8

Avisering av remburs och ändringar 9

Ändringar 10

Teleöverförda och förhandsaviserade remburser och ändringar 11

Nominering 12

Bank-till-bankremburseringsarrangemang 13

Standard för granskning av dokument 14

Korrekt presentation 15

Behandling av dokument med avvikelser 16

Originaldokument och kopior 17

Handelsfaktura 18

Transportdokument som täcker minst två olika transportsätt 19

Konossement 20

Icke överlåtbar sjöfraktsedel 21

Certepartikonossement 22

Flygtransportdokument 23

Dokument för landsväg-, järnvägs-, eller inre vattenvägstransporter 24

Kurirkvitto, postkvitto, eller postbefordringsbevis 25

”På däck”, ”Shipper’s Load and Count”, ”Saidby Shipper to contain” och kostnader utöver frakten 26

Rent transportdokument 27

Försäkringsdokument och försäkringstäckning 28

Förlängning av giltighetstiden eller sista dag för presentation 29

Avvikelse i rembursbelopp, kvantitet och pris per enhet 30

Deldispositioner eller delleveranser 31

Dispositioner eller avsändningar i rater 32

Expeditionstid för presentation 33

Ansvarsfriskrivning för rättsverkan av dokument 34

Ansvarsfriskrivning för överföring och översättning 35

Force Majeure 36

Ansvarsfriskrivning för instruerad parts åtgärder 37

Överlåtbar remburs 38

Överlåtelse av likvid 39