Incoterms® 2020 Swedish/English - eBook

No. E723SWE

ISBN : 978-91-519-2205-8

Internationella Handelskammaren ICC, har i över 80 år tillhandahållit Incoterms®-reglerna som ett självreglerande verktyg för ansvarsfördelning för dem som handlar och transporterar varor. 2020 års regelverk har, förutom förtydliganden och ändringar för att bättre passa dagens marknader, en enklare och förbättrad utformning.

Detta är den officiella regelboken för Incoterms®2020 som innehåller både den svenska översättningen och den engelska originaltexten. Boken utgör ett oumbärligt uppslagsverk för användare av reglerna.

Den nuvarande versionen, Incoterms® 2020 trädde i kraft den 1 januari 2020. Det är viktigt att ditt företag inte bara förstår reglerna generellt utan även är med på vilka ändringar av leveransvillkoren som gjorts från tidigare Incoterms® 2010. Detta är noga beskrivet i boken. Tidigare regler gäller fortfarande för de kontrakt som är skrivna med hänvisning till tidigare regelverk.

Böckerna finns tillgängliga i fysisk form hos Jure Bokhandel.

https://www.jure.se/ns/listSerie.asp?uid=303

Code ISBN : 978-91-519-2205-8
Number of pages : 374
Publishing date : 2019
Language : Bilingual Swedish English

INCOTERMS® 2020

 Innehåll

 Förord

 Inledning

 

REGLER FÖR ALLA TRANSPORTSÄTT

EXW | Ex Works

FCA | Free Carrier

CPT | Carriage Paid To

CIP | Carriage and Insurance Paid To

DAP | Delivered at Place

DPU | Delivered at Place Unloaded

DDP | Delivered Duty Paid

 
REGLER FÖR SJÖTRANSPORT OCH TRANSPORT PÅ

INRE VATTENVÄGAR

FAS | Free Alongside Ship

FOB | Free On Board

CFR | Cost and Freight

CIF | Cost Insurance and Freight

 

Reglerna artikel för artikel