ICC’nin Dijital Ticaret İşlemleri için Birörnek Kuralları 1.0 (URDTT - Turkish version)

No. KS102T

ISBN : 978-92-842-0611-7

Dijital Ticaret İşlemleri için Tekdüzen Kurallar (URDTT) Sürüm 1.0, ICC Bankacılık Komisyonu tarafından ticari işlemlerin dijitalleştirilmesi için kurallar, yükümlülükler ve standartlar belirleyen üst düzey bir yapı geliştirme yetkisinin sonucudur.

Taslak hazırlama süreci, ICC Ulusal Komitelerinden alınan 1.500'den fazla yorumla birlikte altıdan fazla tam taslakla sonuçlandı.

Dijital Ticaret İşlemleri için ICC Tekdüzen Kuralları (URDTT) aşağıdakileri amaçlamaktadır:

I. tamamen dijital bir ortam için;

II. teknoloji ve mesajlaşma standartları konusunda tarafsız olmak; ve,

III. ticari işlemler ve büyüyen banka dışı finansal hizmet sağlayıcıları topluluğu dahil olmak üzere kurumsal alana yayılmak.

URDTT, Elektronik Ticaret, Elektronik İmzalar ve Elektronik Devredilebilir Kayıtlar dahil olmak üzere UNCITRAL Model Kanunları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

Kurallar, Dijital Ticaret İşlemleri için kapsayıcı bir çerçeve görevi görecek ve böylece küresel standardizasyon, tutarlılık ve uygunluk sağlayarak, terimlerin ve tanımların toplu olarak anlaşılmasını sağlarken, elektronik kayıtların/belgelerin/verilerin kullanımını teşvik edip destekleyecektir.

Code ISBN : 978-92-842-0611-7
Number of pages : 17
Publishing date : 2021-10-01
Language : Turkish

Ticaretin dijital dönüşümü, zorunlu olarak, hem piyasa sözleşmelerini hem de sınıflandırmaları etkileyen yeni bir düşünce tarzı gerektiriyor. Yeni teknolojideki hızlı gelişmeler, ticaret ve tedarik zinciri finansmanına bakış açımızı değiştiriyor. İşletmeler, tedarik zinciri ekosistemlerinde daha fazla kontrol ve görünürlük sağlayacak çözümler arıyor. Finansörler, mevzuata uyumu destekleyecek ve sermaye kullanımını optimize edecek araçlar arıyor. Optik Karakter Tanıma (OCR-Optical Character Recognition) ve Yapay Zekâdan (AI-Artificial Intelligence) Dağıtılmış Defter (DLT- Distributed Ledger) ve akıllı sözleşmelere (Smart Contracts) kadar çeşitli teknolojiler proaktif olarak tanıtılmaktadır. Çözümler, insan etkileşimi gerektirmeden uçtan uca tam otomatik olacak şekilde yapılandırılabilir.

URDTT’nin taslağının hazırlanmasında benimsenen yaklaşım, kâğıt belgeler yerine Elektronik Kayıtlar kullanılarak gerçekleştirilecek olması dışında, bir Dijital Ticaret İşlemi olarak temel ticaret işlemini gerçekleştirmek için kullanılan araç konusunda tarafsız kurallar üretmek olmuştur. Kuralların yapısı, kendisi elektronik olan bir ödeme yöntemi de dâhil olmak üzere, Asıl Tarafların elektronik olarak kanıtlamayı kabul ettiği bir satış ve satın alma veya hizmetlerin sağlanması için temelde yer alan fiziki bir işlemdir.

ICC Bankacılık Komisyonu, mevcut Tahsiller için Birörnek Kurallar (URC 522) ve Akreditifler için Birörnek Kurallar (UCP 600) kurallarına elektronik ekleri yayınlayarak, ticaret finansmanı uygulamalarının dijitalleştirilmesini ilerletmek için elektronik kuralları zaten onayladı ve yayınladı. eURC ve eUCP, iyi kurulmuş mevcut ticaret finansmanı ürünleriyle ilişkili elektronik kayıtlar için kurallar oluşturur. Ancak bu kurallar, manuel mutabakat süreçlerine olan ve devam eden bir güven nedeniyle tam olarak dijitalleştirememiştir.

URDTT ise diğer taraftan tamamen dijitalleştirilmiş ortamda kanıtlanan işlemleri öngörmektedir. Bu, endüstri hüküm ve koşullarının önceden varlığını, bireysel hizmet sağlayıcılara ait tescilli kural kitaplarının yanı sıra dağıtılmış defter projeleriyle birlikte geliştirilen kural kitaplarının varlığını da kabul eder. Bununla birlikte, URDTT bazı durumlarda kullanıcı sözleşmelerinde ve/ veya özel kural kitaplarında mükerrer/tekrarlayan maddelere olan ihtiyacı sonuçta ortadan kaldırabilir.

URDTT’nin gerçek değerini anlamak için geleneksel enstrümanların ötesinde düşünmemiz gerekiyor; geleneksel kural koymanın ötesinde düşünün; mevcut iş yapma yollarının ötesinde düşünün. URDTT sadece bankalar için bir kurallar dizisi değildir; kurallar, kurumsal dünyaya ve büyüyen banka dışı hizmet sağlayıcılar topluluğuna da uzanır. URDTT’nin, yalnızca dağıtılmış defter teknolojisini değil, aynı zamanda tümü gelecekte iş yapma yöntemlerimiz üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak olan yapay zekânın kullanılmasını, doğal dil işleme, makine öğrenimi, veri analitiği, akıllı sözleşmeler, akıllı nesneler ve nesnelerin internetini son gelişmeleri dikkate alarak dijital bir çevreyi yönetmesi amaçlanıyor.

*****

İÇİNDEKİLER 

GİRİŞ: 4 

ÇEVİRMENİN ÖNSÖZÜ: 5 

ÖN HUSUSLAR: 7 

MADDE 1 - DIJITAL TICARET İŞLEMLERI BIRÖRNEK KURALLARI - SÜRÜM 1.0 KAPSAMI: 8 

MADDE 2 - TANIMLAR: 8 

MADDE 3 - YORUMLAR: 9 

MADDE 4 - ASIL TARAF: 10 

MADDE 5 - FINANSAL HIZMET SAĞLAYICI: 10 

MADDE 6 - SUNAN/GÖNDEREN VE GÖNDERILEN: 11 

MADDE 7 - ELEKTRONIK KAYITLAR: 11 

MADDE 8 - ELEKTRONIK KAYDIN UYGUNSUZLUĞU: 11 

MADDE 9 - VERI BOZULMASI: 12 

MADDE 10 - ELEKTRONIK İMZA: 12 

MADDE 11 - VERI İŞLEME SISTEMI: 12 

MADDE 12 - ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 12 

MADDE 13 - FHS (FINANSAL HIZMET SAĞLAYICI) ÖDEME TAAHHÜDÜ: 13 

MADDE 14 - DEĞIŞIKLIKLER: 13 

MADDE 15 - DEVIR: 14 

MADDE 16 - MÜCBIR SEBEP: 14 

MADDE 17 - UYGULANAN HUKUK: 14 

ICC TİCARETİN FİNASMANI YAYINLARI: 15 

ICC DİJİTAL KÜTÜPHANE: 16 

MİLLETLERARASI TİCARET ODASI (ICC) HAKKINDA: 17

Bu önemli metni Hazırlayan Grup özel olarak anılmayı hak ediyor. İsimleri aşağıda listelenmiştir: 

  • Jim Bidwell, Ticari Ürün Direktörü (Head of Trade Product) NatWest, İngiltere 
  • John Bugeja, Yönetici Direktör, Trade Advisory Network Ltd, İngiltere 
  • Usman Butt, Kıdemli Ürün Yöneticisi, Küresel Ticaret ve Alacaklar Finansmanı, HSBC Group, İngiltere 
  • Anastasia McAlpine, Ürün Direktörü, Ticaret & Tedarik Zinciri Finansmanı, Finastra, İngiltere 
  • Kellie-Ann Scott, Satış Finansmanı ve Envanter Finansmanından sorumlu Küresel Ürün Direktörü, JP Morgan, İngiltere 

Danışmanlar 

  • Gary Collyer, Yönetici Direktör, Collyer Consulting Global Ltd, İngiltere 
  • Dave Meynell, Kurucu, TradeLC Advisory, İngiltere 

Eş-Başkanlar 

  • David Hennah, Eş-Başkan, URDTT Hazırlama Grubu, Ticaret & Tedarik Zinciri Finansmanı Küresel Direktörü, Intellect, İngiltere 
  • Geoffrey Wynne, Eş-Başkan, URDTT Hazırlama Grubu, Ortak, Sullivan & Worcester UK LLP, İngiltere

Customers who bought this product also bought